top of page
Turisztikai szerződések
GDPR
Munkajog
Társasági jog
Közbeszerzés
Eljárásjogi képviselet
Szellemi alkotások joga
Informatikai jog és E-kereskedelem

Turisztikai szerződések

Turisztikai szerződés összetettsége

Az turisztikai szerződések speciális vállalkozási szerződések, amelynél nagyon nagy jelentőséggel bírhatnak a kötelező elemek megjelentetésén túl, a szerződés megfelelő jogi környezetbe ültelése, hogy a szerződés felmerülő jogi probléma esetén védhető és átlátható legyen.. Ilyen lehet az uazási szerződés kötése a tour operátor és utas között, a vállalkozói szerződés utazásszervező és közvetítő között, a megfelelően szövegezett ajánlat és szerződéskötés távollevők között..stb.

Az online térnyeréssel egyre inkább meghatározó az elektronikus úton kötött szerződések, amelyeknél meglehetősen részletes az erre vonatkozó jogi szabályozás (Ptk XVI. Fejezet 6:83 §). Így nagyon fontos tisztában lenni néhány jogi értelmezéssel, mint például írásba foglalt szerződésnek minősül-e az elektronikusan jóváhagyott szerződés, vagy hogy az adatbevitel során lesz-e lehetőség javítani, meghatározó lehet a szerződés nyelve, az általános szerződési feltételek hozzáférhetősége, a hibás adatok javításának lehetősége, az elektronikus szerződési nyilatkozat létrejötte és visszaigazolása..stb.

 

Jogilag szabályozni kell a részvételi díj emelésére vonatkozó feltételeket, ki kell térni a szerződésről történő Elállásra, el kell kerülni a szerződésben szabályozott tisztességtelen feltételt, tisztázni kell a semmis feltétel alapjait.

A Mediaorigo segít a jogi útvesztőkben, mint

 • Utazási szerződés

 • Általános szerződési feltételek

 • Szerződésszegés

 • Hibás teljesítés

 • Teljesítés lehetetlenülése

 • Mitől hibás a hibás teljesítés?

 • Hibás teljesítés jogkövetkezményei

 • Szavatossági igények elévülése

 • Kár, kártérítés, kártalanítás

 • Személyhez fűződőjogok védelme

 • Felelősség szerződésszegésért

 • A letéti szerződés

 • A szállodák letéti felelőssége

 • A felelősség és a kártérítés mértéke

Turisztiki szerződések

GDPR

Legyen szó a GDPR bármely eleméről minden igényt kielégítő megoldásokat kínálunk az ország egész területén. Megbízható, tapasztalt és rugalmas szakemberekből álló csapat gondoskodik a teljes körű folyamatos szolgáltatásról. Cégre szabott oktatás és felmérés keretében tekintjük át egy szervezet valós folyamatait és szabályzatait, amelynek eredményeképpen cégre szabott kész dokumentumokat kapsz. A dokumentáció mellé el is magyarázzuk, hogy mit, mikor és hogyan kell használni.

GDPR

Munkajog

Segítséget nyújtunk munkaszerződések, megállapodások, szándéknyilatkozatok szövegezésében. Kidolgozzuk a szerződéstervezeteket, versenytilalmi és titoktartási megállapodásokat. Munkaszerződéseket készítünk. Kezeljük a munkahelyi problémákat, felmondást.

Munkajog

Társasági jog, cégeljárás

A Mediaorigo a társasági jog területén végzett szolgáltatásai felölelik a gazdasági társaságok működésével kapcsolatban felmerülő jogi helyzetek kezeléséhez kötődő összetett jogi feladatok ellátását, amelynek keretében operatív szintű jogi tanácsokat ad alapítások, átalakulások, megszüntetések, üzletrész és részvény átruházási tranzakciók, valamint egyéb társasági jogi tranzakciók folyamán. Irodánk társasági és kereskedelmi jogi ügyekkel foglalkozó csapata az iroda legnagyobb munkacsoportja, hatékony és első osztályú megoldásokat nyújt ügyfeleinek a hagyományos társasági, tranzakciós, tőkepiaci és kereskedelmi ügyekben.

Szakképzett ügyvédjeink széleskörű tapasztalattal rendelkeznek mind a hazai társaságok, mind a külföldi cégjogi formák – LLP; Ltd.; LLC; INC; Co.; s.r.o.; GmbH; Corp; stb. – társasági és cégjogi ügyeinek intézésében, a különböző külföldi és belföldi cégalapítási kérdésekben és a gazdasági társaságok működésével kapcsolatos jogi ügyek ellátásában.

Társasági jog

Közbeszerzés

A közbeszerzések szerepe évek óta folyamatosan nő hazánkban. A jogalkotó azon törekvése, hogy egyszerűsítse a közbeszerzési szabályrendszert immár nem csupán a tőkeerős nagyvállalatok számára teszi lehetővé a pályázatokon történő részvételt, hanem a kis- és középvállalkozások számára is egyre több lehetőséget biztosít. Természetesen ügyfeleink rendelkezésére állunk a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő megfelelő szerződéses struktúra kialakításában (akár ügyfelünk és az ajánlatkérő között, akár alvállalkozói szerződésekről legyen szó), tárgyalásos eljárások esetén az ajánlatkérővel történő szóbeli konzultáción történő képviseletében is. Így segítséget nyújtunk az általános tanácsadástól, a szükséges dokumentumok szakszerű elkészítésén és az ajánlati dokumentáció összeállításán át, egészen az esetleges jogorvoslati eljárásban való képviseletig.

Eljárásjogi képviselet

Tapasztalattal rendelkezünk mind a bíróságok, mind az alternatív vitarendező fórumok, illetve a közigazgatási hatóságok előtti peres és nem peres eljárásokban történő képviselet ellátásában

A Mediaorigo alapvető célkitűzése, hogy ügyfeleink számára folyamatosan, magas színvonalú szolgáltatást nyújtsunk valamennyi, általunk ellátott ügykategóriában, ezzel is segítve a hosszadalmas és költséges viták, peres ügyek elkerülését, ill. gyors lezárását. Amennyiben azonban nincs mód a peres út elkerülésére, úgy széleskörű tapasztalattal rendelkezünk és segítséget nyújtunk ügyfeleinknek a megfelelő stratégia kialakításában és következetes sikerre vitelében.

Közbszerzés
Eljárásjogi képviselet

Szellemi alkotások joga

Az emberi elme által létrehozott alkotások védelme, melynek két fő területe a szerzői jog és az iparjogvédelem.

E szakterület, (angolul intellectual property, azaz szellemi tulajdon) egy önálló jogágat takar, mely a klasszikus polgári jogból nőtt ki; középponti eleme maga az emberi elme - és annak alkotásai -, amely képes a "semmiből egy új világot teremteni". A szellemi alkotások joga az alkotó és értékteremtő ember és az ember által "teremtett új világ" védelmében egy kizárólagos jogot biztosít az alkotó egyénnek saját alkotásán, ha az megfelel bizonyos feltételeknek. Célja az alkotó egyén számára egy kizárólagos jog, megfelelő jogvédelem biztosítása. Két fő területe a

szerzői jog (angolul copyright) és az iparjogvédelem mára szintén önálló jogágak és amelyek további számos részterületet ölelnek fel, úgy mint az irodalmi művek és az ezekhez kapcsolódó felhasználási szerződések, szoftverjog, védjegyek és mintaoltalmak.

Napjainkra bebizonyosodott, hogy a gazdasági életben egy jól működő ötlet, elképzelés vagy megalkotott mű csak akkor váltható hosszabb távon kézzel fogható vagyoni előnyökre, ha azt megfelelően, a jog eszközeivel védjük. Egy országosan (vagy akár Európa szerte) ismert és elismert termék, vagy szolgáltatás, amelyet a fogyasztók és az üzleti partnerek is könnyen azonosítanak, nem létezhet védett márkanév vagy más oltalmazott külső jellegzetesség nélkül.

Szellemi alkotások joga
Informatikai jog-, e-kereskedelem

Informatikai jog, e-kereskedelem

Rendelkezésre állunk informatikai szolgáltatások szolgáltatói, megrendelői vagy fogyasztói szerződéseivel kapcsolatban, továbbá adatvédelmi, elektronikus kereskedelmi és domain jogi tanácsadással.

Az informatikai jog (information and technology law vagy IT law) számos jogág területét ötvöző komplex jogágat jelent. Értve ez alatt az informatikai, elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokhoz kapcsolódó szabályozást, vagy az Internet használata és alkalmazása révén előtérbe kerülő jogi kérdéseket, továbbá az informatikai szolgáltatások és az adatvédelem kapcsolódó területeit.

Vállajuk informatikai szolgáltatásokhoz kötődő szolgáltatói, megrendelői vagy fogyasztói szerződések elkészítését, véleményezését. Az informatikai szolgáltatásokhoz kapcsolódóan irodánk szintén teljes körű segítséget kínál az egyes szolgáltatások adatvédelmi jogi kérdéseit illetően. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokkal (pl. internetszolgáltatók, web áruházak, egyéb webes szolgáltatók stb. alapításával, működésével) kapcsolatos teljes körű jogi átvilágítások, jogszabály-megfelelőségi vizsgálatok, tanácsadás, mellett rendelkezésre állunk egyedi dokumentumkészítéssel kapcsolatos ügyekben is, ügyfeleink igényeinek megfelelően. Széleskörű gyakorlattal rendelkezünk továbbá az internet domain jog területén, ideértve a domain nevek megszerzésével, hasznosításával és eladásával kapcsolatos tanácsadást, valamint rendelkezésre állunk alternatív vitarendezési és rendes bírósági eljárásokban tanácsadás és képviselet során is.

bottom of page