top of page
Stratégiai tanácsadás
Vezetői motivációs rendszerek
Szervezetfejlesztés
Menedzsment audit

Stratégiai tanácsadás

Áttekintjük vállalkozásod külső iparági és piaci környezetét. Ennek tükrében közösen elemezzük piaci pozíciótokat, azok jellemzőit és lehetőségeiteket. Végigvezetjünk a feltárt sajátosságokon alapuló stratégiai célkitűzéseik megfogalmazásáig. Alternatív forgatókönyveket dolgozunk ki a vízió eléréséhez, és ezeket beépítjük a stratégiai üzleti tervbe. Operatív menedzsment adottságaik alapján életképes, reálisan bevezethető változtatásokra teszünk javaslatot. Ha indokolt, a játékelmélet elemeit is felhasználjuk a támadási vagy védekezési stratégiák bemutatására.Egyoldalú opciót biztosítunk a javaslataink bevezetésében való közreműködésünkre.

Stratégiai tanásadás

Vezetői motivációs rendszerek

Evidencia, hogy a vállalat tulajdonosai és az általuk megbízott vezetők érdekei eltérőek. Olykor még magukban a vezetőkben sem fogalmazódik meg, hogy esetenként nem elsősorban a tulajdonosok érdekeit képviselik.
Erre a problémára kínál hatékony megoldást egy megfelelően átgondolt és kidolgozott motivációs rendszer. A tulajdonosi célok és a vezetői javadalmazás közötti közvetlen kapcsolat megteremtésével ugyanis elérhető, hogy a jóváhagyott stratégia és a tulajdonos által kitűzött egyedi célok a vezetők minden döntésében tükröződjenek, és ne a vezetők eltérő érdekeit szolgálják. A motivációs rendszer kialakítása során tanácsadóink segítséget nyújtanak a célokhoz, stratégiához igazodó, a célok elérésére megfelelően motiváló, mérhető mutatószámok kialakításában, továbbá azok vezetők általi elfogadottságának megteremtésében.

Vezetői motívációs rendszerek
Stratégiai szrvezetfejlesztés

Stratégiai szervezetfejlesztés

A vállalatok fejlődésük során időről-időre „kinövik” adott szervezeti kereteiket, a korábban kialakított szervezeti struktúra elavulttá válik, nem felel meg az új stratégiának, nem szolgálja megfelelően a cég hatékony működését és céljainak elérését.
Erre nyújt megoldást a stratégiai szervezetfejlesztés, melynek folyamán a régi szervezeti struktúra elemzését követően alternatív javaslatokat fogalmazunk meg az új felépítést illetően, melyből közösen kiválasztjuk a céged számára optimális változatot. Ezt követően az új szervezethez meghatározzuk a megváltozott emberi erőforrásigényeket és munkakörök szintjén a főbb feladat- és hatásköröket.

Menedzsment Audit- Vezetői hatékonyságvizsgálat

Menedzsment audit - vzetői hatékonyságvizsgálat

A Mediaorigonál mi hisszük, hogy bármely életképes stratégia alapvető forrása a menedzsment. Legyen akár tulajdonos, részvényes, befektető vagy egyéb érintett, a célja a menedzsment potenciáljának maximalizálása. Egyedülálló, interjúkra és értékelésre építkező metodológiánk segítségével ellenőrizzük, bemutatjuk, és megvitatjuk a céged menedzsmentjének erősségeit és fejlesztési lehetőségeit. Ez a kívülálló szemével mutat képet Nektek arról, hogy hol tart, és milyen teendői vannak a menedzsment potenciál további növelése érdekében.

bottom of page